Thorax 2003

Av diverse olika anledningar var det inget Hjärtslag och ingen Thorax.