Thorax 2006

Klinikchef:
Håkan ”Dr. Hogen” Fasth

Narkosläkare:
Jessica ”Dr. Krull” Andersson

Ö.L. Alkoholfili:
Malin ”Dr. Skywalker” Arvidsson

Webbdoktor:
Henrik Smederöd

Mr. Thorax:
Andreas Arleving

Ms. Thorax:
Anna Joelsson